Dnes je piatok 15. decembra 2017. Meniny: Ivica
Riaditeľské voľno - 22. december 2017. Vianočné prázdniny - 23. december 2017 - 5. január 2018Vyučovanie začína v pondelok 8. januára 2018 v riadnom čase.    • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ19. november 2017 (utorok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Vianočná burza - odovzdanie darovacieho šeku

Vďaka ochote a túžbe pomôcť sa nám podarilo na charitatívnej vianočnej burze, ktorá sa uskutočnila 6. decembra 2017 v našej škole, vyzbierať sumu 1530 Eur.

Uvedenú sumu sme rozdelili trom rodinám, ktoré vychovávajú svoje deti s veľkými finančnými problémami a zároveň trpia vážnym zdravotným stavom niektorého z ich členov. Dovoľte nám, podeliť sa s Vami o silný pocit radosti a dojatia zo štvrtkového poobedňajšieho stretnutia 14. decembra 2017, kedy sme rodinám Schneiderovej, Jánošíkovej a Daniškovej odovzdali finančný dar v hodnote po 510 Eur.

V očiach týchto rodičov boli slzy dojatia a vďaky, ktoré budú pre nás všetkých povzbudením do ďalšej charitatívnej práce a budú cennou a milou spomienkou pri vianočnom stromčeku v našich rodinách.

Ďakujeme Vám za podporu a prajeme Vám pokojné a radostné vianočné sviatky v kruhu Vašich blízkych.

Viac informácií na tomto odkaze.

zamestnanci školyOznam o riaditeľskom voľne a vianočných prázdninách

Vážení žiaci, rodičia,
riaditeľka školy vyhlasuje riaditeľské voľno v termíne 22. december 2017. Zároveň Vám oznamujeme, že termín vianočných prázdnin je podľa metodicko-pedagogických pokynov stanovený na 23. december 2017 - 5. január 2018. Vyučovanie začína v pondelok 8. januára 2018 v riadnom čase. Prajeme Vám príjemne prežité vianočné sviatky plné vzájomného porozumenia a pohody medzi najbližšími.Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 19. decembra 2017 (utorok) v čase od 8.00 hod. Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Plagát si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Vianočná burza - odovzdanie darovacieho šeku
14. december 2017

Vďaka ochote a túžbe pomôcť sa nám podarilo na charitatívnej vianočnej burze, ktorá sa uskutočnila 6. decembra 2017 v našej škole, vyzbierať sumu 1530 Eur.

Uvedenú sumu sme rozdelili trom rodinám, ktoré vychovávajú svoje deti s veľkými finančnými problémami a zároveň trpia vážnym zdravotným stavom niektorého z ich členov. Dovoľte nám, podeliť sa s Vami o silný pocit radosti a dojatia zo štvrtkového poobedňajšieho stretnutia 14. decembra 2017, kedy sme rodinám Schneiderovej, Jánošíkovej a Daniškovej odovzdali finančný dar v hodnote po 510 Eur.

V očiach týchto rodičov boli slzy dojatia a vďaky, ktoré budú pre nás všetkých povzbudením do ďalšej charitatívnej práce a budú cennou a milou spomienkou pri vianočnom stromčeku v našich rodinách.

Ďakujeme Vám za podporu a prajeme Vám pokojné a radostné vianočné sviatky v kruhu Vašich blízkych.

zamestnanci školy

Pridané 14. 12. 2017


Oliho príbeh
12. december 2017

Dňa 12. decembra 2017 našich druhákov a tretiakov navštívil pán František Gažo, príslušník železničnej polície vo výslužbe, ktorý im odprezentoval preventívny projekt "Oliho príbeh". Krátky animovaný film bol rozdelený do štyroch príbehov, z ktorého každý upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajt s deťmi v diskusii rozobral jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornil deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Preventívny projekt "Oliho príbeh" sa realizuje na školách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí, a to hlavne v obciach, kde je predpoklad, že deti sa v uvedených priestoroch často pohybujú a hrajú.

Pridané 12. 12. 2017


Exkurzia v hvezdárni
8. december 2017

V piatok 8.12.2017 si štvrtáci užili skvelú exkurziu v Krajskej Hvezdárni a Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Cesta bola dlhá, ale stálo to za to. V planetáriu sme boli uchvátení nočnou oblohou i príjemným výkladom, dozvedeli sme sa nové informácie o fungovaní vesmíru a tie vedomosti, ktoré sme mali, nám úžasne názorne zamestnanci planetária predviedli. V "Ufo sále" sme si získané vedomosti zopakovali a ukázali na projekcii. A nakoniec sme sa bližšie zoznámili s rôznymi druhmi teleskopov a iných pristrojov, ktoré slúžia na skúmanie vesmíru. Už sa tešíme na ďalšie poznávacie exkurzie.

Pridané 8. 12. 2017


Prezentácie rečníckych prejavov
7. december 2017

Minulý týždeň sme sa my, deviataci, zoznámili s umením rečníckym. Kolená sa klepali, ruky sa triasli a slzy padali, no od rečníckeho pultu sme všetci s úsmevom na tvári odchádzali. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií z oblastí: šport, čaj, tabak, móda.Dopadlo to nad naše očakávania a všetci sa tešíme na ďalšiu možnosť rečniť.

Anna Kormanová, IX.NA

Pridané 7. 12. 2017


Vianočná burza 2017
6. december 2017

Milí žiaci, rodičia, učitelia, priatelia našej školy, tento rok sme opätovne do vianočného obdobia vstúpili so sv. Mikulášom aj spolu s našou tradičnou charitatívnou akciou Vianočná burza. Dovoľte nám touto cestou úprimne poďakovať za všetky výrobky, či už boli chutné do bruška alebo budú lahodiace očiam vo vianočnej výzdobe Vašich domovov, ale najmä za Vašu štedrosť, ktorá v podobe finančného príspevku pomôže rodinám, ktoré zažívajú núdzu v každodennom živote. Iba rodina dokáže pochopiť inú rodinu v jej potrebách, ale aj problémoch a my sme vďační, že naša škola je rodinou, ktorá chápe a aj reálne pomáha. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a tešíme sa opäť o rok.

Pridané 6. 12. 2017


Mikuláš u nás v škole
6. december 2017

Ani tento rok neobišiel našu školu a žiakov Mikuláš. Vošiel do každej triedy 1.- 5. ročníka s vrecom plným prekvapení a vyčaril na detských tvárach úsmev, prekvapenie a radosť. Žiaci mu zaspievali vianočné koledy, zarecitovali básničky. Snáď nás Mikuláš navštívi i budúci rok. Ďakujeme študentom Súkromného gymnázia v Žiline za pomoc.

Pridané 6. 12. 2017


Vyčistíme si ihrisko svojpomocne
1. december 2017

Deti je dobré zapojiť do činností súvisiacich s čistotou plôch, kde sa hrávajú a vďaka tomu si dávajú väčší pozor nielen na svoje veci. Aj keď máme iba zopár fotiek, do hrabania lístia a vysávania ihriska sa zapojili takmer všetky deti, ktoré sa radi hrávajú na futbalovom ihrisku. Pre mnohých to bol zážitok. Veď koľkokrát v živote sa naskytne šanca vysávať futbalové ihrisko :-)

Pridané 1. 12. 2017


Čo nás spája?
23. november 2017

V našej škole nikdy nie je nuda... Svedčí o tom aj projekt,ktorý spojil OBN a SJL. Na OBN sme preberali znaky národa. Vieme,že jedným z nich je aj vlajka. Náhodne vyžrebované dvojice vyrobili,najreslili,zlepili,vymaľovali vlajku našej triedy VI.SB. Bola to zábava! Hotové dielka sme odprezentovali a na hodine SJL k nim dopísali,čo nás spája,aký sme kolektív,akí spolužiaci,čo nás teší,čo hnevá... Vznikol z toho zaujímavy,originálny poster,ktorý momentálne skrášľuje chodbu pri našej triede. Už teraz sa tešíme na ďalsie tvorivé a originálne hodiny.

Pridané 23. 11. 2017


Exkurzia v Kúdeľnej izbe
23. november 2017

Kým sa naši piataci testovali, my, šiestaci a siedmaci, sme si zašli na návštevu do Kúdeľnej izby p. Otky zo Strečna. Dýchla na nás atmosféra minulosti. Pani Otka nám veľmi aktuálne porozprávala o stridžích dňoch, o starých slovanských zvykoch v období adventu i o tom, ako sa žilo kedysi. Potom nám ukázala, ako sa vyrábalo plátno a ako sa tkajú koberce. Veľmi sa nám páčilo a prídeme určite zas.

Pridané 23. 11. 2017


Prestávky s knihou
20. november 2017

Odvšadiaľ počuť, že dnešné deti nečítajú. Od detí zas počuť, že čítanie je nuda. Mohli sme o tom tiež iba hovoriť. Namiesto lamentovania sme sa ale pustili do práce. Pre našich žiakov sme pripravili výnimočný deň. Doslova z každého kúta, z každej triedy a od každého učiteľa vykúkali knihy. Aby to bola zábava, pozvali sme si na čítanie hostí z rôznych oblastí života – známych i neznámych, mladých i starších. Naša škola tak cez prestávky ožila príbehmi a dobrodružstvami, vniesla deti do krajín známych i neznámych, odhalila tajomstvá hlavných hrdinov, priniesla smiech i smútok, nútila zamyslieť sa, uvažovať i tvoriť. Osloviť deti, motivovať k čítaniu, ale najmä ukázať, že s knihami je zábava a že sa z nich často naučíme viac – to bolo naším cieľom. Ak nám zasvieti pár čitateľských svetielok, ak si deti príbeh dočítajú, ak vám doma rozprávali o neuveriteľných veciach, veľmi sa tešíme. Náš cieľ sme splnili.

čítať ďalej...

Pridané 20. 11. 2017


1   2   3   4   5  
Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník