Dnes je pondelok 23. októbra 2017. Meniny: Alojzia
Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •   Jesenné prázdniny - 30. - 31. október 2017 (pondelok, utorok). Vyučovanie začína vo štvrtok 2. novembra 2017 v riadnom čase.   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ27. október 2017 (piatok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaJesenné prázdniny

Vážení žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že termín jesenných prázdnin je podľa metodicko-pedagogických pokynov stanovený na 30. - 31. október 2017 (pondelok, utorok). Vyučovanie začína vo štvrtok 2. novembra 2017 v riadnom čase.Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 27. októbra 2017 (piatok) v čase od 8.00 hod. Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Plagát si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyNebuď separé, separuj spolu s nami!

Vážení rodičia, milí študenti,
tak ako minulý rok, i v tomto školskom roku budeme spolupracovať so školským recyklačným programom - Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Výslužilé batérie tak ako doteraz, treba spočítané odovzdať triednym učiteľom, ktorí si vedú písomné záznamy jednotlivých zberačov. Zbierajú sa už nefunkčné elektrozariadenia a batérie rôznych rozmerov a tvarov. Novinkou v separácii odpadu tohto školského roka je zber tonerov a cartridgeov. Tak ako batérie, aj tonery treba priniesť prázdne v ich pôvodných obaloch a odovzdať triednemu učiteľovi. Koordinátor environmentálnej výchovy na konci školského roka následne vyhodnotí najlepšieho zberača, ako i najusilovnejšiu recyklo triedu.Čo vlastne znamená CLIL?

Naša škola má ambície na jednej strane ponúknuť kvalitné vzdelávanie pre Vaše deti podľa platných štandardov, na druhej strane rozšíriť dimenziu vzdelávania integrovaním anglického jazyka prostredníctvom progresívnej metódy CLIL (skratka pre Content and Language Integrated Learning) - teda obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania. CLIL ponúka žiakom možnosť používať cudzí jazyk prirodzene. Prestanú sa sústrediť na daný cudzí jazyk a začnú sa zameriavať na vyučovací predmet. Dieťa si ani neuvedomuje, že popri učeniu sa daného predmetu, sa učí i cudzí jazyk. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Projekt o M. R. Štefánikovi
23. október 2017

Žiaci II.JŽ sa aj tento rok veľmi radi zapojili do celoštátneho projektu slovenských knižníc. Tohoročná téma bol Milan Rastislav Štefánik. Keďže pre nás, druhákov, toto meno nič neznamená, museli sme sa s ním najskôr zoznámiť. Vygúglili sme si jeho životopis a prezreli fotografie. Je pravda, že najznámejšia je jeho podoba s generálskou čiapkou. Zistili sme, že okrem vojenskej kariéry sa zaujímal o vesmír, planéty, kométy a najviac ho očarilo slnko, ktoré rád pozoroval z najvyšších miest zemegule. Svoje nadšenie rád zdieľal s ostatnými smrteľníkmi – zakladal hvezdárne po celom svete – aj v chudobných krajinách. Na jeho počesť je pomenovaná malá planétka, ba dokonca aj kométa. Obe sme sa pokúsili stvárniť. Ba niektorí z nás sa pokúsili aj o návrh novej zástavy SR. Ako ukazuje jedna fotografia, má len dve farebné časti – modrá (to je naša zemeguľa) a žltá (slnko). V strede novej zástavy znak s kométou, ktorú obklopuje hviezdna gloriola. Myslím, že sa nám to celkom vydarilo, čo poviete?

Pridané 23. 10. 2017


Zber batérií
23. október 2017

V rámci projektu Zelená planéta sme aj tento rok začali zberať použité batérie. Žiaci II.JŽ sa rozhodli urobiť viac. Vďaka návrhu p.uč. Jalovičárovej sme si vymysleli plagáty na propagáciu recyklácie batérií. Preto sme si vzali zelenú zbernú nádobku do triedy a pokúsili sme sa ju stvárniť aj výtvarne. Dotvorili sme k nej našu planétu, ktorá sa vyčistí od elektroodpadu a všetkým nám ďakuje. Na druhom plagáte sme znázornili postavičku smajlíka, ktorý sa oblizuje batériovým jazykom. Má aj moderné šaty, na ktorých sme znázornili najrôznejšie spotrebiče, ktoré potrebujú na svoj výkon spomínané batérie. Sme na seba hrdí!

Pridané 23. 10. 2017


Naše knihy v knižnici
20. október 2017

Žiaci z II.LN triedy si vyrobili na hodinách čítania  a výtvarnej výchovy vlastné leporelá na tému: Hádanky. Poslali sme ich do krajskej knižnice a mali sme veľkú radosť, keď sme ich tam objavili na výstavke. A urobili sme si ešte jednu výstavku v triede, ale tá nepotrvá dlho, pretože je vyrobená z ovocia a volá sa: Ovocní pajkovia

Pridané 20. 10. 2017


Projekt - Lesné vrstvy
20. október 2017

To, že na sídliskách existujú paneláky, vieme všetci. No len málokto vie o "panelákoch lesa". Zvieratá a rastliny tu spolu s ďalšími organizmami spoločne bývajú v jednotlivých poschodiach - etážach. Presvedčia vás o tom i žiaci piateho ročníka, ktorí na hodine biológie lesné vrstvy stvárnili prostredníctvom svojich projektov.

Pridané 20. 10. 2017


Beseda v knižnici
19. október 2017

Štvrtkové ráno vítalo žiakov druhého ročníka hmlistým a nie príliš vábnym úsmevom. No my, Ježkovia a Lienky, sme sa aj tak veľmi tešili na exkurziu do knižnice. Tentoraz nás vždy milá a večne usmievavá p. Ďuračíková privítala na besede o Márii Rázusovej – Martákovej. Začali sme hádankou a opisom osoby na fotografiách, potom sme lúštili tajomný obsah vrecúška a hľadali spojitosť s knihami danej autorky, spoločne sme poskladali aj jednu z jej básní. Zlatým klincom však bola báseň Koza rohatá a jež, ktorú sme si aj zdramatizovali. Naše deti boli nadšené, a my, panie učiteľky, tiež. No ale ako to už býva, deti sa nevedeli dočkať chvíle, kedy si budú môcť vybrať a požičať novú knihu. Tentoraz si o nej budeme viesť jednoduché poznámky, ktoré nám v knižnici na konci školského roka zviažu a .... Viac neprezradíme, počkáme si na to.

Pridané 19. 10. 2017


Naše herbáre
18. október 2017

Záhradné centrum Lány v Ovčiarsku pozvalo žiakov II. LN na spoluprácu pri organizovaní podujatia: Kompostujeme. V rámci exkurzie do záhradníctva v septembri tohto roku priniesli žiaci na ukážku aj herbáre, ktoré si vyrobili počas letných prázdnin. Pani Pončáková spravila z nich výstavu počas spomínanej akcie. 14.10. 2017. Za spoluprácu a pomoc pri realizácii výstavy ďakujeme aj rodičom Tamarky Trippé z tejto triedy. Výstava stále trvá, žiaci si ju pôjdu pozrieť so svojimi rodičmi.

Pridané 18. 10. 2017


Záložka do knihy ktorá spája školy...
16. október 2017

Vôňa knihy, šálka čaju, záložka v obľúbenej knihe....toto všetko sa spája s vidinou času stráveného s dobrou knihou. A aby tento čas mohli využiť aj naši kamaráti z inej školy, zapojili sme sa do celoslovenského projektu pod názvom Záložka do knihy, ktorá spája školy....Tú našu školu spojili nami vyrobené záložky so Základnou školou v Chorvátskom Grobe a s ich pani učiteľkou Katkou Blaščákovou. A ako inak, rozhodli sme sa využiť našu školskú knižnicu, v ktorej sme hľadali zaujímavé ilustrácie, verše, slová plné múdrosti, ktoré by sme adresovali našim kamarátom do Chorvátskeho Grobu. Veru, nie je umenie spraviť záložku, umením pre našich žiakov bolo, odtrhnúť zrak od kníh po zazvonení na prestávku...

Pridané 16. 10. 2017


Čo je inklúzia - súťaž
12. október 2017

Viete čo je inklúzia? Nie, no tak Vám odporúčame spýtať sa našich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, ktorú organizuje e-Twinningová kancelária na Žilinskej univerzite. Nebolo jednoduché spracovať výtvarne tému začleňovania mentálne, či zdravotne znevýhodnených detí do triedy medzi deti zdravé, ale naši žiaci to zvládli. Dokonca poukázali na fakt, že inklúzia existuje po celom svete. Samozrejme práce posielame do súťaže a tešíme sa, že naši žiaci sú nielen citliví, ale aj šikovní.

Pridané 12. 10. 2017


Vietnam - vstupná brána do Indočíny
10. október 2017

Vzdelávací projekt - Svet okolo nás si našu priazeň získal už minulý školský rok. Preto sme sa spolu so žiakmi 6. a 7. ročníka rozhodli absolvovať ďalší diel, ktorý sa niesol v znamení Vietnamu. Prostredníctvom videoprojekcie sme sa vydali na ďalšiu cestu do tejto nádhernej a neobyčajnej krajiny juhovýchodnej Ázie, plnej vápencových hôr, dych vyrážajúcich scenérií, tajuplných jaskynných systémov, skvelého jedla a usmievavých ľudí. Súčasťou bola aj diskusia na konci programu s organizátormi podujatia, ktorá zvedavosti žiakov nekládla vôbec žiadne medze. Všetci sme odišli s novými vedomosťami a zážitkami, a tešíme sa na ďalšiu spoločnú “expedíciu” o rok.

Pridané 10. 10. 2017


First Lego League u nás v škole
10. október 2017

Moderné technológie sa pomaly stávajú samozrejmosťou a nie je tomu ani v škole. V tento deň našu školu navštívili pracovníci spoločnosti SAP a občianskeho združenia FLL (First Lego League). Naši niektorí žiaci tak mali možnosť poskladať si Legorobota, skúsiť, ako funguje virtuálna realita s VR okuliarmi alebo pomocou senzorov pohybu pracovať v trojrozmerných priestoroch.

Pridané 10. 10. 2017


1   2   3  
Online: 10 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník