Dnes je pondelok 19. februára 2018. Meniny: Vlasta
Zmena rozvrhu od 26.02.2018 - rozvrh.sukrzsza.sk   • • •   Jarné prázdniny - 19. - 23. február 2018 . Nástup do školy - pondelok - 26. február 2018.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Oznam o zmene rozvrhu

Milí žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že s platnosťou od 26.februára 2018 sa mení rozvrh hodín. Aktuálny rozvrh nájdete na stránke rozvrh.sukrzsza.sk (v prípade nesprávneho zobrazenia je potrebný tzv. refresh stránky - F5) alebo v sekcii VIAC O NÁS - Rozvrh hodín, kde nájdete i čiastkové rozvrhy tried, učiteľov, lektorov a učební.

Ďakujeme za pochopenie.Jarné prázdniny

Vážení žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že termín jarných prázdnin je podľa metodicko-pedagogických pokynov stanovený na 19. - 23. február 2018. Vyučovanie začína v pondelok 26.  februára 2018 v riadnom čase.Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaZápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaPrihlásenie

Login
Heslo

... a prečo naša škola?... povedali o našej škole

Rodičia
To bola jedna z prvých otázok, ktorú sme si s manželom kládli pred 9 rokmi. Mali sme počas celých 9 rokov množstvo otázok, na ktoré sme hľadali odpovede a každou otázkou sme sa z roka na rok uisťovali, že sme sa rozhodli správne. Pokračovanie v tomto dokumente.
Ing. Michaela Chlebecová
11. júna 2015 Ing. Michaela Chlebecová
Vážená pani riaditeľka,
chceli by sme sa Vám a Vašim učiteľom poďakovať za vysokú úroveň vyučovania anglického jazyka na základnej škole. Laura dnes absolvovala vstupný test a pohovor s anglickým lektorom v British Council a na základe výsledkov dosiahla úroveň B2+, takže ju zaradili na Teen Advanced 1 (C1- 1 YL). Po skončení kurzu chce absolvovať medzinárodnú jazykovú skúšku. Na bilingválnom gymnáziu - Bilíková Bratislava patrí k najlepšie hovoriacim študentom v anglickej sekcii.
S pozdravom
rodičia Laury Chovanovej
e-mail zaslaný škole 19. septembra 2013
Dnešný uponáhľaný svet - vyžadujúci vysokú profesionalitu, je plný stresu a plný napätia. Každý pracovný deň podávame 100% výkony, aby náš život bol komfortný, naša rodina cítila pohodu a pocit bezpečia. Naše deti vyrastajú v tomto zrýchlenom stresujúcom tempe s nami - či už sa nám to páči, alebo nie. Snažíme sa naše deti čo najlepšie vychovávať, viesť ich k športu, k hudbe, sme im príkladom ako ŽIŤ tento svet. Kto iný, ak nie my, im vyberáme prostredie, ktoré sa stáva na niekoľko rokov ich druhým domovom? Ja sa pýtam: "Čo chcem, aby škola dala môjmu dieťaťu?" Napádajú mi jednoduché indície - KVALITNÉ VZDELANIE vrátane cudzích jazykov, REŠPEKTOVANIE povahy dieťaťa, INDIVIDUÁLNY prístup, rast OSOBNOSTI, rozvoj NADANIA a NO STRESS! A tieto všetky - na prvý pohľad samozrejmé benefity v maximálnej miere - spĺňa Súkromná základná škola, Oravská v Žiline. NO STRESS - samozrejme, nehovorím o nízkych nárokoch, čo sa týka kvality výuky. Myslím tým pokojné, pohodové prostredie, podporujúce rozvoj a kreativitu môjho dieťaťa. Čo môže byť väčším zadosťučinením ako moje dieťa, ktoré ráno veselo skacká do školy a objíme pani učiteĺku na dobré ráno, vbehne do triedy, kde ju víta 11 "kámošov", celý deň prežije s hravou angličtinou, poobede strávi s deťmi v klube plnom hier a aktivít, z ktorého nechce odísť. Tu nejde o nový nábytok, športový areál, perfektne vybavené triedy, tu nejde o interaktívne tabule, či anglických lektorov - áno, to všetko je SUPER, ale pre mňa ako mamu je najdôležitejšie, že moje dieťa je TU ŠŤASTNÉ!
Dovolila som sa vyjadriť k tejto téme, nakoľko už aj moje tretie ďieťa je momentálne žiačkou tejto školy, tak využívam túto príležitosť povedať jednoducho všetkým učiteľom a vychovávateľom - VĎAKA.
Mgr. Karin Hoffmanová
Pre SZŠ sme sa rozhodovali prvýkrát pred 7 rokmi, kedy naša najstaršia dcéra prestúpila do 5. ročníka. Dôvodom bola hlavne možnosť učiť sa bilingválne v anglickom jazyku. Naše a dcérine očakávania sa naplnili. Bola prijatá na Bilingválne Gymnázium v Sučanoch a tento polrok využila možnosť študovať v USA. Ďalšie 2 deti navštevujú školu od prvého ročníka a naše skúsenosti sú veľmi dobré. Škola nám vyhovuje po všetkých stránkach. Je v peknom prostredí, vynovená, má vlastnú telocvičňu, jedáleň, krásny školský dvor s dopravným ihriskom, záhradným domom, ... Výborný je aj školský klub a mnoho mimoškolských krúžkov a aktivít. Výuka je odlišná od iných škôl, najmä vo väčšom dôraze na tvorivosť detí a jazykovú vybavenosť. Pre nás rodičov, je najlepším dôkazom to, že sa dcéra dostala na bilingválne gymnázium bez ďalšej špeciálnej prípravy, a že naše deti sa do školy tešia.
Ing. Tibor Baranec
Súkromná základná škola, ktorú navštevoval môj syn, zanechala vo mne dobrý dojem. Na škole jednajú so žiakmi spravodlivo, organizujú dostatočný počet stretnutí s rodičmi žiakov, takže som bola dostatočne informovaná o tom, ako sa moje dieťa v škole správa a aký je jeho prospech. Na škole je veľký počet záujmových krúžkov a má veľmi dobré moderné materiálne vybavenie. Vysoko profesionálny a ľudský prístup učiteľov vytvára najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí. Ale najdôležitejšie pre mňa bolo, že moje dieťa chodilo do školy bez obáv a dnes na školu rado spomína. Školu som doporučila aj ďalším známym, ktorých deti teraz navštevujú túto školu.
RNDr. Ľudmila Šošková
Absolventi SZŠ
Cesta mojou základnou školou Volám sa Linda Lichnerová, mám 15 rokov a študujem na Gymnáziu bilingválnom, Ul. T. Ružičku v Žiline. Som prváčka a chodím na španielsku sekciu. Na strednej škole sa mi veľmi páči, avšak musím podotknúť, že nebyť mojej základnej školy, asi by som to mala veľmi ťažké. Na základnu školu som chodila 8 rokov a veru som bola veľmi spokojná a nedám na ňu dopustiť.
Angličtina? Množstvo hodín hravou a zábavnou formou. Prvý stupeň sme mali 2x viac angličtiny ako na iných školách už 1. ročníka. Či už matematiku ako napr. čísla a operácie s nimi alebo aj prírodovedu ako zvieratá, rastliny, všetko okolo nás atď. Na druhom stupni nám pribudlo toho dosť. Bolo to o čosi ťažšie. Okrem klasických predmetov v angličtine (samozrejme so zahraničnými lektormi) nám pribudli aj hodiny konverzácie v anglickom jazyku, takziež s anglickým lektorom. Zapájali sme sa do rôznych súťaží, či už recitačných alebo spellingových súťaže, komunikovali sme so zahraničními školami po anglicky a okúsili množstvo ďaľších aktivít. Aj ked mi angličtina nikdy moc nešla, naučila som sa ju veľmi dobre.
Súťaže? Naša škola sa okrem anglických súťaží zapájala aj do iných súťaží, či už recitačných (umiestnila som sa na Šalianskom Maťkovi v okresnom kole raz na 2. a raz na 3.) vďaka výborným slovenčinárkam). Pekné miesta som obsadila aj vo výtvarných, spisovateľských alebo športových súťažiach (aj vďaka výbornému telocvikárovi). Škola sa naozaj zapájala do vštkého, čo sa dalo.
Učitelia? Boli najlepší. Sú mladí, ale predsa maju veľa skúseností. Naučili ma veľmi veľa a nie je jedného učiteľa, ktorý by mi nechýbal. Každému jednému vďačím za odovzdané vedomosti, ktoré teraz naplno využívam v štúdiu na gymnáziu.
Úroveň učenia? Komu sa nechce učiť, nech na Oravskú nejde. Úroveň je z môjho pohľadu naozaj vysoká. Mali sme množstvo jazykov na výber. Zatiaľ, čo na iných školach si mohli vybrať z 2 - 3 jazykov, my až zo 4: španielčina, ruština, francúžština, nemčina. Ja som mala španielčinu, ktorú teraz ďalej študujem na strednej škole.
Som štastná, že som mohla vychodiť krásnych 8 rokov na Súkromnej základnej škole, Oravská cesta 11 v Žiline. Moji rodičia boli taktiež moc spokojní, a preto tam nastúpi aj môj mladší brat. Odporučila by som ju každému, kto sa rád učí, baví ho spoznávať svet cez angličtinu a chce v živote niečo dosiahnuť.
Linda Lichnerová, bývalá žiačka VIII. ročníka SZŠ
"Hello, how are you?". Tak toto bolo prvé, čo som sa naučila. Ešte skôr, ako som začala písať písmená a číslice, doliehala na mna reč lektorov. Už od začiatku ma škola učila rozmýšľať aj v angličtine. A to je jedna z prvých vecí, ktoré si na škole vážim. Osobitný prístup ku každému z nás, či už sme zo Slovenska, Kórei alebo Ameriky, nám dennodenne pomáha napredovať a získavať nové vedomosti. Špeciálne vybavené učebne nám približujú vedu i jazyky. Pomocou školy som získala priateľov z drobných kolektívov v škole, ale aj množstvo kamarátov zo zahraničia, s ktorými komunikujem vďaka konverzáciám s lektormi. Škola mi vysvetlila a neustále vysvetľuje, ako si môžu ľudia rôznych národností a kultúr porozumieť.
Saška Surová, žiačka VIII. ročníka SZŠ
Moja základná škola bola pre mňa dverami do nového sveta. Do sveta vedomostí, príležitostí a spoznávania nových jazykov a kultúr. Počas terajšieho štúdia na strednej škole oceňujem výbornú cudzojazyčnú prípravu, ktorej sa mi na základnej škole dostalo. Rada spomínam na mnohé vzdelávacie a pritom zábavné akcie, ktorými nám naši učitelia spestrovali náš každodenný pobyt v škole. Som veľmi vďačná učiteľom mojej ZŠ za ich individuálny prístup ku mne a mojim spolužiakom. Zaujímalo ich nielen, koľko máme osvojených vedomostí, ale i to, v čom vynikáme mimo školy a podporovali nás v tom. No a ďalšie plus do života, ktoré som si zo SZŠ na Oravskej ulici v Žiline odniesla, je vedomie, že ľudia rôznych národností, kultúr a odlišnej farby pleti môžu spolu veľmi pekne existovať, ak sú na ostrove vzdelania, slušnosti a úcty k človeku.
Lucka Golierová, študentka Súkromného slovensko-anglického gymnázia, Žilina
Základná škola má byť miestom, kde sa z cudzích ľudí stávajú priatelia, kam sa každé ráno tešíme a kde nás čakajú skvelí učitelia. Takou Súkromná základná škola na Oravskej ceste naozaj je. Učitelia rozvíjali naše schopnosti a podporovali nás v dosiahnutí našich životných cieľov. Vďaka našim pedagógom sme videli krásy Slovenska aj zahraničia. Táto škola bola pre mňa bránou do nového veľkého sveta. Angličtina, ktorú som sa tu naučila, bola pre mňa odrazovým mostíkom pre štúdium na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch a tiež mi dala základ, aby som tento školský rok (2012/13) mohla študovať v zahraničí.
Eliška Ludvová, študentka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany
Spolupracujúce vzdelávacie inštitúcie
V júni 2014 sa 10 žiakov zo ZŠ Oravská 11 zúčastnilo Cambridge jazykovej skúšky pre deti s názvom KET Cambridge. Táto skúška sa uskutočnila na pôde Žilinskej univerzity v Žiline v Autorizovanom centre pre Cambridge jazykové skúšky. Sme veľmi radi, že mnoho šikovných detí doteraz v histórii našej spolupráce preukázalo svoje výborné znalosti z anglického jazyka. Dúfame, že ich úspešné zvládnutie a následne získanie Cambridge certifikátov bude ďalším povzbudením nielen pre ich rozvoj, ale aj ich spolužiakov, ktorí sa môžu zúčastniť Cambridge jazykovej skúšky v nasledujúcom šk. roku 2014/2015.
Ing. Monika Pilcová, Centre Exam Manager, Authorised Cambridge English Language Assessment Centre
Priatelia školy
Vážená pani riaditeľka, vážený učiteľský zbor, vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľte mi ešte raz sa poďakovať za prenesmierny dar, ktorý som od Vás obdržala pre svojich päť detí. Nestáva sa každý deň, že Vám niečo "spadne priamo z neba". V takejto ťažkej životnej situácii sme sa ešte neocitli - ocko rodiny dlhší čas bez práce, mama na polovičnom príjme kvôli kríze, ktorá sa dotkla zvlášť rezortu stavebníctva. Hoci sme zvyknutí na skromný život, nebyť tejto Vašej neočakávanej pomoci neboli by u nás ani skromné Vianoce.
Tak Vám všetkým zo srdca ďakujem za každý centík, ktorým ste nám pomohli. Ďakujem za všetku Vašu prácu, za všetku námahu, ktorú ste vynaložili pri organizovaní vianočných trhov. Ďakujem zvlášť šikovným žiakom za ich určite pekné diela, ktoré predávali, aby mohli urobiť radosť niekomu, koho ani nepoznajú, ale kto to veľmi potrebuje. Ďakujem rodičom a učiteľom, že vediete Vaše deti k starostlivej láske a všímavosti k svojmu okoliu. Všimla som si, že sa veľmi slušne a milo správajú. To nie je samé od seba. Všetko to porozprávam svojim deťom (Matúšovi-17, Martinovi-16, Mariánovi-13, Lucii-10 a Miškovi-7), aby aj oni vedeli byť raz darom pre druhých.
Váš dar použijeme na prípravu Vianoc, štedrej večere, na koláčiky, ovocie, drobnosti pod stromček a čo zvýši, pôjde na nové matrace do postelí a nové obliečky.
Všetkých Vás zahŕňam do svojich modlitieb a prajem požehnané radostné Vianoce.
S úctou a s vďakou
mama Martinčová s rodinou


Srdečný pozdrav a hojnosť Božieho požehnania do nového roku 2016 Vám všetkým - zamestnancom školy, žiakom, rodičom, priateľom školy, účastníkom vianočnej burzy a Vašim rodinám - želá a vyprosuje od Boha, nášho Otca, ktorý je na nebesiach, rodina Harzeková. Ešte raz ďakujeme za peňažný dar z výťažku vianočnej burzy našej rodine. Teší nás, že na Vašej súkromnej základnej škole pamätáte na rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v ťažkej ekonomickej situácii a aj svojich žiakov vediete k tomu, aby im neboli ľahostajní tí, ktorí majú nejakú núdzu. Nech Boh žehná Vás všetkých i Vašu prácu.
rodina HarzekováOnline: 6 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník