Dnes je pondelok 19. februára 2018. Meniny: Vlasta
Zmena rozvrhu od 26.02.2018 - rozvrh.sukrzsza.sk   • • •   Jarné prázdniny - 19. - 23. február 2018 . Nástup do školy - pondelok - 26. február 2018.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Oznam o zmene rozvrhu

Milí žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že s platnosťou od 26.februára 2018 sa mení rozvrh hodín. Aktuálny rozvrh nájdete na stránke rozvrh.sukrzsza.sk (v prípade nesprávneho zobrazenia je potrebný tzv. refresh stránky - F5) alebo v sekcii VIAC O NÁS - Rozvrh hodín, kde nájdete i čiastkové rozvrhy tried, učiteľov, lektorov a učební.

Ďakujeme za pochopenie.Jarné prázdniny

Vážení žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že termín jarných prázdnin je podľa metodicko-pedagogických pokynov stanovený na 19. - 23. február 2018. Vyučovanie začína v pondelok 26.  februára 2018 v riadnom čase.Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaZápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2017/2018


Dejepisná olympiáda (okresné kolo)
15. február 2018

Všetci žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili Olympiády z dejepisu sa stali jej úspešnými riešiteľmi. Najúspešnejším spomedzi nich je Maxim Baranec VI.SB, ktorý získal nádherné 5. miesto v kategórii pre 6. ročník. Gratulujeme!
Pochvalu si zaslúžia aj Tomáš Ondruš VI.SB, Denis Ďurman VIII.EA, Tereza Tomicová a Jakub Grof IX.NA.
Všetkovedko (súťaž, 5. - 9. ročník)
14. február 2018

Dňa 30. novembra 2017 sa naši piataci zúčastnili súťaže Všetkovedko. Ide o súťaž, v ktorej súťažia žiaci o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, anglický jazyk, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, informatickú, výtvarnú, hudobnú a dopravnú výchovu. Kategórie 5. ročník sa zúčastnili 5 žiaci našej školy (N. Beláčiková, A. Ďaďová, M. Jaroš, H. Shin, M. Mwazighe). Najlepšie sa umiestnila Hyorin Shin, a to na 15. mieste a získala titul Všetkovedko. Ostatní získali titul Všetkovedkov učeň. Gratulujeme im.
Expert- Geniality Show (súťaž)
8. február 2018

Aj tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Expert- Geniality Show.Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:

 • Dejiny, udalosti, umenie (všetky vekové kategórie – dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
 • Svetobežník (všetky vekové kategórie – fyzická a humánna geografia),
 • Mozgolamy (všetky vekové kategórie – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
 • Tajomstvá prírody (EXPERT 6, 7, 8, 9 – biológia, fyzika, astronómia, chémia),

Naši žiaci uspeli nasledovne:
kategória Expert 6: A.Antol, D. Kim – získali účastnícky diplom, T. Ondruš – sa v téme Mozgolamy umiestnil v prvej štvrtine najúspešnejších
kategória Expert 7: L. Ptačinová - sa v téme Dejiny, udalosti, umenie umiestnila v prvej štvrtine najúspešnejších, M. Böhme - sa v téme Mozgolamy a v téme Svetobežník umiestnil v prvej štvrtine najúspešnejších
kategória Expert 8: A. Kučera – získal účastnícky diplom

Žiakom blahoželáme.
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo - roč. 1. - 4.)
8. február 2018

8.2.2018 sa konalo šk.kolo Hviezdoslavov Kubín medzi žiakmi 2.-4.roč. Milým prekvapením bol zaujímavý výber ukážok všetkých súťažiacich.Takže vďaka nielen tr.učiteľom,ale aj aktivite rodičov sme mali príjemný zážitok pri počúvaní.

Víťazi poézie:
1. miesto - M. Kandera
2. miesto - S.Palovová
3. miesto- A. Lichner, R. Kurnocíková 

Víťazi prózy:
1. miesto - I. Takáčová
2. miesto - H. Klučka
3. miesto - K. Harceková
Geografická olympiáda - okresné kolo
8. február 2018

I v tomto školskom roku sa môžeme pýšiť ďalším úspechom v okresnom kole geografickej olympiády, kategórie F. 2. miesto za našu školu vybojoval žiak VII.SVB triedy - Miroslav Böhme. Srdečne gratulujeme a držíme palce v nasledujúcom krajskom kole!
Vysvedčenie v 1. ročníku
31. január 2018

Taký neobyčajný deň u prvákov mravčekov a motýlikov... Hurá, oslava! Vysvedčenie sa dnes dostáva.Zvládli sme to s úsmevom na samé jednotky!
Vtáka poznáš po perí a človeka po reči - rečnícka súťaž
31. január 2018

„Aký je človek sám, taká je aj jeho reč…“ povedal Marcus Tullius Cicero, jeden z najvýznamnejších rečníkov éry starovekého Ríma. Práve takéto myšlienky sú základom rečníckeho umenia aj dnes. A umenie rečniť sme si s deviatakmi overili v triednom kole súťaže v rétorike.
Vyspelá spoločnosť nemôže fungovať bez kvalitnej verbálnej komunikácie. V dnešnej dobe médií a internetu musíme rozvíjať schopnosť človeka hovoriť voľne, isto, zrozumiteľne, zaujímavo, presvedčivo, kultúrne a kultivovane pred väčším počtom ľudí, čiže rečniť. A komu sa v súťaži darilo najlepšie?

Víťazi:
1. miesto - Jakub Grof
2. miesto - Ema Demčišáková
3. miesto - Eduard Hrnko a Tereza Tomicová
Píšeme na múry (súťaž vo francúzskom jazyku)
29. január 2018

La langue magnifique- aj tak by sme mohli pomenovať francúzsky jazyk. Jazyk básnikov, umelcov, hercov, bonvivánov, Európskej únie ale i jazyk, v ktorom naši žiaci dosahujú, už dá sa povedať, tradične nadpriemerne dobré výsledky. Aj v tomto roku sa deviataci s chuťou pustili do neľahkej úlohy, napísať poéziu, alebo prózu vo francúzštine. Téma bola "Píšeme na múry". A tak sme vytvorili poetické a prozaické diela a poslali do Bratislavy, kde sa organizuje súťaž pod záštitou Francúzskeho inštitútu. Ani vo sne nám však nenapadlo, že získame dve prvé miesta. Srdečne gratulujeme Matejovi Horovi a Eve Buchtovej za ich snahu, tvorivého ducha a chuť poodhaliť čo-to zo svojho autorského snaženia. Tí, ktorí sa venujete cudzím jazykom, zaiste viete, že táto úloha je neľahká...
Alors, félicitations et bon courage à tous qui aprennent le français...
Šaliansky Maťko (okresné kolo)
24. január 2018

Už každoročne sa najlepší recitátori, víťazi školských kôl, stretávajú na prehliadke prednesov slovenskej povesti. Teší nás, že v silnej konkurencii 19 recitátorov sa na okresnom kole nestratila naša žiačka Ninka Isteníková zo VI.SB. Svojím presvedčivým výkonom oslovila divákov i porotu. K získaniu 3. miesta jej srdečne blahoželáme.
Komparo certifikát
16. január 2018

Naša škola to so vzdelávaním myslí vážne. Dôkazom je účasť na testovaní KOMPARO. Výsledkami svojich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sa škola zaradila medzi 25% najlepších škôl na Slovensku.
1   2   3  
Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník