Dnes je pondelok 23. októbra 2017. Meniny: Alojzia
Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •   Jesenné prázdniny - 30. - 31. október 2017 (pondelok, utorok). Vyučovanie začína vo štvrtok 2. novembra 2017 v riadnom čase.   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ27. október 2017 (piatok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaJesenné prázdniny

Vážení žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že termín jesenných prázdnin je podľa metodicko-pedagogických pokynov stanovený na 30. - 31. október 2017 (pondelok, utorok). Vyučovanie začína vo štvrtok 2. novembra 2017 v riadnom čase.Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 27. októbra 2017 (piatok) v čase od 8.00 hod. Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Plagát si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyNebuď separé, separuj spolu s nami!

Vážení rodičia, milí študenti,
tak ako minulý rok, i v tomto školskom roku budeme spolupracovať so školským recyklačným programom - Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Výslužilé batérie tak ako doteraz, treba spočítané odovzdať triednym učiteľom, ktorí si vedú písomné záznamy jednotlivých zberačov. Zbierajú sa už nefunkčné elektrozariadenia a batérie rôznych rozmerov a tvarov. Novinkou v separácii odpadu tohto školského roka je zber tonerov a cartridgeov. Tak ako batérie, aj tonery treba priniesť prázdne v ich pôvodných obaloch a odovzdať triednemu učiteľovi. Koordinátor environmentálnej výchovy na konci školského roka následne vyhodnotí najlepšieho zberača, ako i najusilovnejšiu recyklo triedu.Čo vlastne znamená CLIL?

Naša škola má ambície na jednej strane ponúknuť kvalitné vzdelávanie pre Vaše deti podľa platných štandardov, na druhej strane rozšíriť dimenziu vzdelávania integrovaním anglického jazyka prostredníctvom progresívnej metódy CLIL (skratka pre Content and Language Integrated Learning) - teda obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania. CLIL ponúka žiakom možnosť používať cudzí jazyk prirodzene. Prestanú sa sústrediť na daný cudzí jazyk a začnú sa zameriavať na vyučovací predmet. Dieťa si ani neuvedomuje, že popri učeniu sa daného predmetu, sa učí i cudzí jazyk. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2017/2018


Zber papiera (vyhodnotenie)
9. október 2017

V dňoch 25.09 - 29.09 prebiehal na našej škole zber papiera. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3060 kg papiera, čím sme zachránili približne 52 dospelých stromov. Najväčšími zberačmi sa stali títo žiaci:

1. miesto: Xander de Wilde (VIII.EA), 594 kg 
2. miesto: Tarra Trabelssieová (VII.SVA), 494 kg
3. miesto: Adam Juraj Ďurajda (III.VČ), 178,5 kg

Najúspešnejšími triedami v zbere papiera sa stali tieto:

1. miesto: VIII.EA, 688 kg 
2. miesto: VII.SVA, 505 kg 
3. miesto: III.VČ, 501 kg

Zo žiakov I. stupňa boli najviac usilovní a títo: Adam Juraj Ďurajda (178,5 kg), III.VČ, Nina Švábiková (102 kg), IV.DF, Leonard Macháň (98,5 kg), III.CHR. Z tried na I. stupni najviac nazbierali: III. VČ (501 kg), III. CHR (261 kg), IV.DF (233 kg).

Na II. stupni boli najviac aktívni žiaci: Xander de Wilde (594 kg),VIII.EA, Tarra Trabelssieová (494 kg), VII.SVA, Boris Burian (143 kg), VI.SA. Najúspešnejšími boli triedy: VIII.EA (688 kg ), VII.SVA (505 kg ) a V.FA (316,5 kg). Všetkým zúčastneným patrí srdečná vďaka a tešíme sa na ďalší zber budúci školský rok. 

Pridané 9. 10. 2017 o 8:10 hod.
Dni nádeje (štafeta)
5. október 2017

Každý rok pod záštitou nadácie Lúč a VÚC Žilina sa konajú "Dni nádeje", súčasťou ktorých sú aj športové podujatia. Podujatie sa konalo 2.10.2017 v parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Bola to atletická štafeta, v ktorej sme sa umiestnili na 5. mieste.

Pridané 5. 10. 2017 o 11:10 hod.
1  
Online: 9 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník