Dnes je pondelok 19. februára 2018. Meniny: Vlasta
Zmena rozvrhu od 26.02.2018 - rozvrh.sukrzsza.sk   • • •   Jarné prázdniny - 19. - 23. február 2018 . Nástup do školy - pondelok - 26. február 2018.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Oznam o zmene rozvrhu

Milí žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že s platnosťou od 26.februára 2018 sa mení rozvrh hodín. Aktuálny rozvrh nájdete na stránke rozvrh.sukrzsza.sk (v prípade nesprávneho zobrazenia je potrebný tzv. refresh stránky - F5) alebo v sekcii VIAC O NÁS - Rozvrh hodín, kde nájdete i čiastkové rozvrhy tried, učiteľov, lektorov a učební.

Ďakujeme za pochopenie.Jarné prázdniny

Vážení žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že termín jarných prázdnin je podľa metodicko-pedagogických pokynov stanovený na 19. - 23. február 2018. Vyučovanie začína v pondelok 26.  februára 2018 v riadnom čase.Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaZápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaPrihlásenie

Login
Heslo

Súkromný školský klub detíMgr. Monika Bálintová - vedúca

Náš školský klub je otvorený denne od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 17:00. O deti sa starajú kvalifikovaní vychovávatelia.

 • Mgr. Božena Brezovská
 • Mgr. Mária Súlovcová
 • Mgr. Veronika Fujáková
 • Alžbeta Cesneková
 • Róbert Štolfa

Pre deti sú pripravené zaujímavé činnosti, ktoré im umožňujú aktívne si oddýchnuť vo veľmi príjemnom a útulnom prostredí.


V školskom klube sa venujeme rôznym aktivitám, ako sú výtvarné, pracovnotechnické, hudobné, dramatické, športové, evironmentálne a iné záujmové činnosti.

V rámci prípravy na vyučovanie veľmi často pracujeme s počítačmi. Do každej z aktivít nenásilnou formou aplikujeme anglický jazyk a snažíme sa motivovať deti k prirodzenej komunikácii v tomto jazyku. Deti si samy vyberajú činnosti i rôzne aktivity a na základe ich záujmu a preferencií ich realizujeme.

Stiahnite si dokumenty súkromného školského klubu detí v PDF formáte:


Fotogaléria zážitkov zo školského klubu

Návšteva knižnice
5. február 2018

Návšteva Krajskej knižnice v Žiline: 26. januára 2018 sme s deťmi zo školského klubu navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde sa konala prednáška a rôzne aktivity na tému "Ľudské telo." Návšteva knižnice bola pre nás veľmi zaujímavá a poučná.

 

Pridané 5. 2. 2018 o 14:02 hod.
Zima na školskom dvore
5. február 2018

I keď snehu nebolo tento rok veľa, i to málo stačilo našim deťom na to, aby si postavili takýchto snehuliakov.

Pridané 5. 2. 2018 o 8:02 hod.
Beseda - hlodavce
4. február 2018

P. vychovávateľ R. Štolfa organizuje v našom klube rôzne prednášky zamerané na vzdelávanie detí v oblasti fauny. Tentokrát to bola prednáška o potkanoch. Deti sa na jeho prednáške veľa dozvedeli a mohli sa pohrať i s krotkými potkanmi. Tešíme sa na ďalšiu prednášku :-)

Pridané 4. 2. 2018 o 14:02 hod.
12 dobrých skutkov
20. december 2017

Pred Vianocami sa všetci snažíme byť lepší a konať dobré skutky, tak i naše deti vyjadrili výtvarne svoje vykonané, či mienené dobré skutky... Držíme si palce, nech nám to vydrží po celý rok :-)

Pridané 20. 12. 2017 o 14:12 hod.
Tri malé prasiatka
19. december 2017

V stredu 20. decembra sa trieda ježkov premenila na malú divadelnú scénu. Biele textílie pozakrývali rušivé prvky a zrazu sme sa ocitli v lese na čistinke, kde bolo zopár stromov a veľa krásnych červeno-bodkovaných muchotrávok. Občas sa objavili aj hríbiky. Medzitým začali padať prvé snehové vločky. Pýtate sa, čo sa to dialo v našej triede? Nuž, odpoveď je jednoduchá: pripravovali sme vianočnú besiedku pre naše mamy, ockov, starkých,... Začali sme improvizáciou veselej rozprávky O troch prasiatkach v angličtine. A pritom sme sa dosť nasmiali! Nasledovalo stíšenie v podobe milej vianočnej siesty za doprovodu violončela, na ktorej hrala žiačka Sofia Palovová. Nakoniec sme rodičom zaspievali vianočné koledy a radostne zavinšovali starým slovenským vinšom. Nuž, môžete mi veriť, že nálada bola čarovná. A v tomto duchu sme si na záver pochutnali na perníkoch, koláčikoch, tyčinkách, korbáčikoch a iných nie veľmi zdravých dobrotách. Ale aj to patrí k Vianociam. Ďakujeme všetkým za ochotu a pomoc pri realizácii tohto vydareného dielka.

Pridané 19. 12. 2017 o 14:01 hod.
Školský klub má talent
8. december 2017

Školský klub má talent" je obľúbená súťaž medzi našimi najmenšími. Deti v nej majú možnosť prezentovať svoj talent, alebo vyskúšať svoju odvahu a vystúpiť pred ostatnými. Všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou a víťazi dostali i niečo navyše.

Pridané 8. 12. 2017 o 19:12 hod.
Beseda so spisovateľkou Janou Necpalovou
8. december 2017

Dňa 8.12.2017 nás navštívila spisovateľka Jana Necpalová a Andrea Harmanová s vydavateľstva Artis Omnis. Pani Necpalová nás oboznámila so svojim životom spisovateľky, o svojich knihách, ktoré napísala. Veľmi pútavou formou nám porozprávala o svojej nedávno vydanej knihe: Zo škrupiny 2 - Cesta do Austrálie, ktorej krstným otcom je náš vychovávateľ Róbert Štolfa. Do besedy sa zapojili aj deti formou spevu, pohybu a otázok na spisovateľku. Deti z besedy odchádzali s novými zážitkami, vedomosťami a knihami s podpisom autorky. My sme radi, že sa deti opäť viac priblížili ku knihám a ich čítaniu.

Pridané 8. 12. 2017 o 19:12 hod.
Zážitkové učenie v SŠKD- spoznávame bezstavovce (pavúky)
1. december 2017

Náš vychovávateľ Róbert Štolfa nás pútavým spôsobom zoznámil so životom pavúkov, ich spôsobom prijímania potravy, ich stavbou tela... Na konci prednášky si deti mohli pozrieť zvlečenú kožu pavúka a jeho hryzadlá v skutočnej veľkosti. Mnohé boli fascinované, mnohé zhrozené a mnohé premohli svoj strach z týchto jedinečných živočíchov. Dôležité však je, že deti pochopili význam pavúkov v našej prírode a veríme, že mnohé stratili aj odpor voči nim.

Pridané 1. 12. 2017 o 14:12 hod.
Halloween v klube
27. október 2017

Halloweenska párty je už tradíciou na našej škole. Tento rok sme opäť zvolali všetky strašidlá, bosorky, netopiere a tekvice na strašidelnú párty plnú hudby, tanca, zábavy, súťaží a lákavých výhier. Deti pod vedením p. uč. Vengrickej si pre nás pripravili zaujímavý tanec na trampolínach.

Pridané 27. 10. 2017 o 9:11 hod.
Šarkaniáda
26. október 2017

V mesiaci október sme sa mohli vytešovať z babieho leta, ako stvoreného na púšťanie šarkanov. Tento rok síce na šarkanov bohatý nebol, ale môžeme si gratulovať, že žiaden neostal zakliesnený na strome do jari, ako po iné roky :-D

Pridané 26. 10. 2017 o 19:11 hod.
Medzinárodný deň úsmevu
6. október 2017

6. októbra sme si v školskom klube pripomenuli Medzinárodný deň úsmevu - hovorí sa, že úsmev nič nestojí a pritom tak veľa znamená, či ho už dostaneme, alebo dávame.. tak prečo sa nesmiať - veď je to také nákazlivé :-D

Pridané 6. 10. 2017 o 8:10 hod.
Hubačka v školskom klube
5. október 2017

Aj deti zo školského klubu sa starajú o naše Arborétum. Tu sa snažíme vytvoriť zónu s hubami. 

Pridané 5. 10. 2017 o 11:10 hod.
Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník