Dnes je streda 15. augusta 2018. Meniny: Marcela
KOMPARO 2017/2018 - Testovanie žiakov 4. ročníka - výborná prezentácia vedomostí žiakov našej školy - viac informácií   • • •   Predbežná ponuka krúžkov SCVČ - stiahnuť.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Letné prázdniny

Vážení rodičia, žiaci,
prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnečných dní plných pohody, relaxu. Tešíme sa na Vás opäť v septembri. 

vedenie školyVýborná prezentácia vedomostí žiakov našej školy

KOMPARO 2017/2018 – testovanie žiakov 4.ročníka

4.mája 2018 písalo 9117 žiakov 4.ročníka ZŠ z 312 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov - certifikát. Výsledkami našich žiakov sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

MATEMATIKA
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 64 bodov, čo je 80,0 % z maxima.
Lepšie skončilo 15,4 % škôl.
Horšie skončilo 84,6 % škôl.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 72 bodov, čo je 90,0 % z maxima.
Lepšie skončilo 1,6 % škôl.
Horšie skončilo 98,4 % škôl.

VLASTIVEDA
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 57 bodov, čo je 71,3 % z maxima.
Lepšie skončilo 33,8 % škôl.
Horšie skončilo 66,2 % škôl.

PRÍRODOVEDA
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 64 bodov, čo je 80,0 % z maxima.
Lepšie skončilo 18,0 % škôl.
Horšie skončilo 82,0 % škôl.

VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY (VŠP)
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 54,4% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší výsledok ako naša škola: 60,5 %Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2018/2019

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame predbežnú ponuku krúžkov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na budúci školský rok 2018/2019. Stiahnuť si ju môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČPrihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRada školy
  Mgr. Karin Hoffmanová - predsedníčka rady
  Ing. Marcel Prievozník - podpredseda rady
  Mgr. Elena Adamíková
  Ing. Tibor Baranec
  Mgr. Monika Bálintová
  Mgr. Lenka Brodňanová
  Monika Bullová - zapisovateľka
  Ing. Michaela Chlebecová
  Tibor Krutil
  Mgr. Iveta Ligdayová
  Ing. Júlia Sibylová

  Mail Rady školy pri SZŠ Napíšte pripomienky Rade školy

Zriaďovateľka školy
  Mgr. Zuzana Oleárová

Riaditeľka školy
  Mgr. Zuzana Oleárová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu

Ekonómka
  Ing. Júlia Sibylová

Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Školský psychológ
  Mgr. Veronika Fujáková

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka I.MR, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Lenka Brodňanová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca spoločenskovednej predmetovej komisie,
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka II.LN, učiteľka pre primárne vzdelávanie, vedúca metodického združenia,
  Mgr. Ivan Fiala - tr. učiteľ V.FB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátor informatizácie,
  Mgr. et Mgr. Lucia Forbaková - tr. učiteľka VII.SVA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca predmetovej komisie PVP,
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka VIII.EA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Martin Isteník - učiteľ pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka III.VČ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka V.FA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Janka Kaisová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Michaela Klanduchová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Erika Kováčiková - tr. učiteľka VII.SVB, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, školská knihovníčka,
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka IV.ŽB, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka I.MO, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka III.CHR, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka VI.SA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová - učiteľka pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, výchovný a kariérový poradca, koordinátor prevencie,
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ VI.SB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúci predmetovej komisie CJ, webový administrátor,
  Mgr. Radoslava Salajová - tr. učiteľka II.JŽ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  PaedDr. Miroslava Trippé - tr. učiteľka IX.NA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Lenka Tvrdá - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu,
  Mgr. Marta Vengrická - tr. učiteľka IV.DF, učiteľka pre primárne vzdelávanie,

Zahraniční lektori
  Jonathan Hopkins
  Peter Sweeney
  Kimberley Shepperson
  Zane Mark Zenner
Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Mgr. Božena Brezovská
  Alžbeta Cesneková
  Mgr. Veronika Fujáková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Erika Kováčiková - vedúca

Súkromná školská jedáleň
  Mgr. Lenka Chyláková - vedúca
  Irena Šmáriková - hlavná kuchárka
  Janka Milová - kuchárka
  Elena Kasáková - kuchárka
  Marta Krišková - kuchárka
  Bc. Monika Krovinová - kuchárka
  Božena Dubovická - pomocná kuchárka
  Irena Jendrisková - pomocná kuchárka
  Andrea Mihalová - pomocná kuchárka

Vrátnička
  Agáta HlinkováGrafické znázornenie aktuálne platnej organizačnej štruktúry môžete vidieť na tomto odkaze.

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník