Dnes je sobota 20. januára 2018. Meniny: Dalibor
KOMPARO 2017 - Výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najlepších škôl na Slovensku.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vysvedčenie
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ...
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)

Správy zo školy

   Výsledky KOMPARO 2017
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník