Dnes je piatok 15. decembra 2017. Meniny: Ivica
Riaditeľské voľno - 22. december 2017. Vianočné prázdniny - 23. december 2017 - 5. január 2018Vyučovanie začína v pondelok 8. januára 2018 v riadnom čase.    • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ19. november 2017 (utorok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vianoce
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ...
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť

Správy zo školy

   Vianočná burza - odovzdanie darovacieho šeku
   Oznam o riaditeľskom voľne a vianočných prázdninách
   Deň otvorených dverí
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník