Dnes je utorok 16. októbra 2018. Meniny: Vladimíra
Riaditeľské voľno - 29. október 2018   • • •   Zber papiera15.10 - 19.10.2018   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ...
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní

Správy zo školy

   Riaditeľské voľno
   Zber papiera
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník