Dnes je pondelok 19. februára 2018. Meniny: Vlasta
Zmena rozvrhu od 26.02.2018 - rozvrh.sukrzsza.sk   • • •   Jarné prázdniny - 19. - 23. február 2018 . Nástup do školy - pondelok - 26. február 2018.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošitov
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ...
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie

Správy zo školy

   Oznam o zmene rozvrhu
   Jarné prázdniny
   Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník